Bra att veta

Skolskjuts

I skolpengen ingår inte kostnad för skolresa till och från skolan.

Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor inom kommunen eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller bara om skolskjutsen är organiserad på ett sådant sätt att en elev utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, kommunal eller fristående, än den han eller hon skulle ha placerats i. Bedömningen av om anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan få ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats i. I de här fallen går det inte att överklaga besluten annat än genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Läs mer om skolskjuts.

 

Grundskolans likabehandlingsplan

Grundskolan arbetar efter en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplanen innebär att vi lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder att motverka kränkning och trakasserier. Vi har även tydliga rutiner för akuta situationer om elever kränker andra elever samt om personal kränker elever.

 

Klagomål eller andra åsikter om Fryshusets grundskola

Rutiner för klagomål vid Fryshusets grundskola

Enligt 4 kapitlet 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Tryck här för att se blanketten om klagomål mot utbildningen.