Antagningsprocessen Fryshusets Grundskola

 

Steg 1 – Vårdnadshavare gör en ansökan till skolan på Fryshusets hemsida och fyller i önskad passion.

 

Steg 2 – För passionerna Bild och form, dans och musik skickar vi en skriftlig kallelse till samtliga sökande i kölistan som ansökt före sista ansökningsdatum.

 

Steg 3 – Antagningsprov:

Bild och form

Musik

 Dans

 

Steg 4 – Passionslärarna träffas och går igenom de sökandes resultat, hur många platser vi behöver fylla/passion och vilka vi bedömer har genomfört ett godkänt antagningsprov till bild och form, dans och musik utifrån en tregradig skala inom varje bedömningsområde: Underkänt, Godkänt och Väl godkänt. De med bäst resultat blir erbjudna plats. I övriga passioner (basketskate samt hälsa och träning) med fler sökande än platser använder vi oss av kölistan med undantag för syskonförtur och närhetsprincip. Elev som inte närvarar eller deltar i prövning och prova-på- dagar har tackat nej till den erbjudna platsen.

 

Steg 5 – Vårdnadshavare kontaktas till de som skolan erbjuder plats. Får skolan inget svar tolkas det som att man tackar nej till platsen som då erbjuds annan sökande.

 

Steg 6 – Välkomstmail och brev skickas ut till samtliga antagna elever med inbjudan till informationskväll i slutet av vårterminen. För intagning under läsåret är det klasslärare som inbjuder till uppstartssamtal.